-50% НА СИТЕ НАРАЧКИ НАД 1500 ДЕНАРИ

Направи нарачка со вредност над 1500 денари и попустот од 50%
ќе ти се пресмета автоматски при наплата (на пр. 1500 -> 750 ден.)

ПРОИЗВОДИ ЗА ЖЕНИПРОИЗВОДИ ЗА МАЖИ