ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА НА ПОДАТОЦИТЕ

Во име на компанијата Никмит Вебсторе Доо се обврзуваме дека ќе ја чуваме приватноста на нашите Купувачи. Ги собираме само неопходните основни податоци за купувачите (корисниците) и податоците неопходни за работа и информирање на корисниците согласно  деловните пракси  со цел давање квалитетна услуга.

Сите податоци за купувачите/корисниците строго се чуваат и достапни се само на Оперативниот менаџер, на кој му се неопходни за исполнување на редовните работни активности.

Податоците кои ги внесувате при плаќањето односно купувањето од Вашата платежна картичка не се зачувуваат или пренесувваат преку нашите сервери.

Во моментот кога го вршите плаќањето и ги внесувате податоците истите се процесираат преку безбедносниот протокол и за нас не се видливи податоците од Вашата платежна картичка.