Право на замена или враќање на производ

Замена на производи

Со купување на производ од Никмит Вие се согласувате со општите услови за достава замена и враќање на производи.

Производите се заменуваат само под условите пропишани во Законот за заштита на потрошувачите.

Постои можност за замена во случај производот да има соодветен квалитет, но да не му одговара на купувачот во однос на формата, големината, моделот, бојата, бројот, или од други причини, при што трошоците за доставата и евентуалните други трошоци за замената ќе ги сноси Купувачот, исклучок е доколку купувачот добил неисправен или погрешен производ.

Производот може да се замени во рок од 15 дена од денот на правење на нарачката со приложување на адресница, при што производот мора да бидe неупотребуван, неоштетен и спакуван во неговото оригинално пакување. Пакуваните производи се враќаат преку брза пошта на адресата што ја добивате од нашите оператори за продажба. 

Доколку производот е фабрички неисправен или му е доставен грешен или оштетен производ на купувачот, истиот може веднаш да се замени при што трошоците за доставата и евентуалните други трошоци за замената ќе ги сносиме ние - Никмит.

При замена, Ве замолуваме пратката да ја спакувате во оригиналното пакување. Доколку не Ви стои адресницата од пратката тогаш на ливче напишете дека пратката е за НИКМИТ и залепете ја на пакувањето. При достава на новата пратка, таа што е кај Вас на врата ќе му ја предадете на доставувачот а ќе си ја подигнете замената (новата пратка).

Можете да замените производи кои не Ви се допаѓаат, со претходно испраќање на нашата адреса, на трошок на купувачот. Откако ќе се утврди од страна на Никмит дека производот е во исправна состојба се праќа новиот производ до купувачот повторно на сметка на купувачот. Не е дозволено да се враќа употребен, исперен, измиен или пак оштетен производ. Во ваков случај користениот производ нема да се прифати од Никмит и ќе биде вратен на купувачот на негов трошок.

Рефундација (повраток) на средства

Рефундирање (поврат) на средства се врши само во случај доколку производот кој го имате добиено е фабрички неисправен и не сакате замена за друг производ а во меѓувреме истиот тој производ го немаме повеќе на залиха.

Во случај на поврат на средства, Никмит има обврска враќањето на средствата да го изврши исклучиво преку трансакциска сметка, што значи дека банката на барање на продавачот ќе изврши поврат на средствата на сметката на корисникот на картичката. Целокупната процедура за рефундација може да трае до 15 работни дена.

Постапка за  повраток (рефундација) на средствата е следна:

  1. Вие ни ја испраќате пратката на адреса која ќе ја добиете од нашите оператори или контакт центарот на Никмит
  2. Кога ја добиваме вратената пратка почнува вреднувањето за исполнување на условите за враќање.
  3. Ако вратената стока ги исполнува условите за враќање ќе имате исплата во ваша сметка во рок од 2 до 15 дена.
  4. Ако вратената стока не ги исполнува условите за враќање тогаш пратката Ви се враќат на Ваша адреса, на Ваш трошок.

 

Можете да вратите производи кои не Ви се допаѓаат, но не можете да враќате производи кои веќе ги имате употребено. Не е дозволено да се враќа употребен, исперен, измиен или пак оштетен производ.

Доколку ги прочитавте правилата за замена и рефундација и сметате дека вашата нарачка ги има потребните квалификации за вршење на замена или рефундација, ве молиме пополнете ја следнава форма и во најкраток рок нашиот тим на оператори ќе ви одговори.

Форма за замена/рефундација